každorocne podporuje šikovných študentov cenou "Korózneho tigra" pre najlepšiu prácu na technických unierzitách v rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu. Penažnú cenu a diplom doteraz zíkali:

Korózny tiger 2013“: Bc. Jana Cervová (Technická univerzita v Košiciach) s témou „Vplyv koncentrácie inhibítorov korózie na úcinnost ochrany kovových materiálov“, v ktorej  experimentálne overila úcinnost inhibítorov na prototype firmy KURITA Gmbh.

„Korózny tiger 2014“: Stanislav Bednárik (Technická univerzita v Košiciach) s témou „Korózne aspekty v procese biolúhovania“, ktorá sa zameriava na riešenie problematiky korózie v súvislosti s biovylúhovaním a možnostami jej pozitívneho využitia.

„Korózny tiger 2017“: Vojtech Vank (Technická univerzita v Košiciach) s témou „Štúdium degradácie batérií v moderných aplikáciách“, v ktorej sa venuje prícinám zlyhania katódových materiálov.

„Korózny tiger 2018“:
Lukáš Veselovský (Technická univerzita v Košiciach) s témou „Ekologické inhibítory v potravinárskom priemysle" v ktorej sa zameriava na vývoj efektívnych koróznych inhibítorov extrahovaných z dostupných rastlín.
Copyright by CorOne 2015
Join Corrosion Experts group on LinkedIn!