každorocne podporuje šikovných študentov cenou "Korózneho tigra" pre pre najlepšiu prácu na technických unierzitách v rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu. Penažnú cenu a diplom doteraz zíkali:

Korózny tiger 2013“: Bc. Jana Cervová (Technická univerzita v Košiciach) s témou „Vplyv koncentrácie inhibítorov korózie na úcinnost ochrany kovových materiálov“, v ktorej  experimentálne overila úcinnost inhibítorov na prototype firmy KURITA Gmbh.„Korózny tiger 2014“: Stanislav Bednárik (Technická univerzita v Košiciach) s témou s témou „Korózne aspekty v procese biolúhovania“, ktorá sa zameriava na riešenie problematiky korózie v súvislosti s biovylúhovaním a možnostami jej pozitívneho využitia.
Join Corrosion Experts group on LinkedIn or follow us on Twitter!
Copyright by CorOne 2015